Navigácia

Zriaďovateľ školy:

Pondelok 19. 4. 2021

Prihlásenie na školský email

 • V dňoch 14.4.2021 a 15.4.2021 sa realizovalo prvýkrát testovanie žiakov 3-9.ročníka kloktaním. Pre žiakov 8. a 9.ročníka to bolo testovanie pred nástupom do školy od pondelka od 19.4.2021. Ostatní žiaci 8. a 9.ročníka musia pred nástupom do školy spolu so zákonnými zástupcami absolvovať antigénové testovanie. Žiaci 5.-7.ročníka absolvovali toto testovanie kloktaním ako skúšku, keďže ich to bude čakať o týždeň naostro pred nástupom do školy. A žiaci 3.-4. ročníka si testovanie kloktanim vyskúšali pre prípad, že by sa vyskytol Covid v ich triede. Ďakujem za realizáciu testovania kloktaním p. asistentkám Mgr. Lenke Miklášovej a Mgr. Veronike Černotovej. Ďakujem učiteľom za pomoc pri organizovaní. Ďakujem pánovi zástupcovi Mgr. Pavlovi Karasovi za zabezpečenie papierovej agendy s tým spojenej. Ďakujem pánovi starostovi Ing. Tiborovi Marekovi za zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov. Vzorky všetkých tried 3-9.ročníka boli dnes odoslané na vyhodnotenie a zároveň pre triedy 5-9 bola odoslaná aj papierová agenda. Pre triedy 3.-4.ročníka bude odoslaná papierová agenda zajtra. Očakávajte výsledky na email. Testovanie kloktanim je náročné pre školu, ale zvládli sme to a poučili sme sa pre ďalšie kolá testovania.

 • Nová vyhláška ÚVZ SR 175/2021 - aj 2. stupeň a učitelia môžu mať rúška, nemusí byť respirátor.

  od 19.4.2021 platnosť

 • Rezervačný link na zápis pre zákonných zástupcov budúcich prvákov:

  https://services.bookio.com/zakladna-skola-jana-palarika-majcichov/widget?lang=sk

 • Súťažná fotografia: Darujme si zdravie zo záhrady - v celoslovenskej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Autor: Gregor Šturdík (VI. trieda).

  Darujme_si_zdravie_zo_zahrady__Autor_-_Gregor_Sturdik.pdf


  Súťažný článok: Ako antibiotiká ovplyvňujú vodný ekosystém - v celoslovenskej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Autori: Lucia Klučárová (VII. trieda), Gregor Šturdík (VI. trieda).

  Ako_antibiotika_ovplyvnuju_vodny_ekosystem.pdf​​​​​​​

 • Od pondelka, 19.4.2021,nastupuje už aj 2.stupeň 8-9. ročník na prezenčné vyučovanie do školy. Podmienkou nástupu žiaka do školy je: a)negatívny test žiaka 2.stupňa, b) negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu (odporúčame oboch). V pondelok pri nástupe do školy je potrebné predložiť čestné prehlásenie a kópie testov. Plán je od 26.4.2021 aj 5 -7.ročník.

 • Testovanie žiakov 2.stupňa je možné buď kloktaním( v škole) alebo antigénovým testom. Kloktanie bude podľa harmonogramu: v stredu 14.4.2021 o 8.00 - 9.ročník, o 9.00- 8.ročník. Vo štvrtok 15.4.2021 o 8.00- 6.ročník, o 8.30- 5.ročník, o 9.00 - 7.A trieda, o 9.30 - 7.B trieda (pitone/skúšobne). Kloktanie bude prebiehať v telocvični pod dohľadom pedagogického dozoru.

  Priloha_-_cestne_vyhlasenie.doc

 • V tomto týždni pokračuje prezenčné vzdelávanie 1.stupňa, pokračuje aj ŠKD a ŠJ.
  Podmienkou nástupu dieťaťa 1.stupňa do školy v pondelok 12.4.2021 je negatívny test na Covid 19 oboch zákonných zástupcov, platnosť testu je 7 dní.
  Vzdelávanie 2.stupňa pokračuje tento týždeň dištančným/online vzdelávaním podľa rozvrhu.

  Ďalšie informácie budú zverejnené do 16.4.2021.

 • Prajeme vám príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa jarnej nálady a spoločných chvíľ s rodinou. Držme sa v zdraví.

 • Veľkonočné prázdniny budú 1.4. až 6.4.2021. V dňoch 7-9.4.2021 bude prebiehať prezenčné vzdelávanie 1.stupňa a dištančné/ on-line /vzdelávanie 2.stupňa. Do 9.4.2021 budú zverejnené informácie ako bude prebiehať vzdelávanie na ďalší týždeň. Žiaci 1.stupňa pri nástupe dňa 7.4.2021 musia doložiť čestné prehlásenie s prílohami.

 • V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

  2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jána Palárika
  919 22 Majcichov 536
 • +421 33 5583118

Fotogaléria